Våra styrdokument

VÅRA STYRDOKUMENT

Våra styrdokument är läroplanen för förskolan, Skollagen, Skolverkets allmänna råd, Stockholms stads förskoleplan, Förskolan Aprikosens lokala arbetsplan, Vår egen personalpolicy, likabehandlingsplan, Barnkonventionen (FN), Stopp min kropp.

Pedagogens roll är undervisa och låta barnen prova på.

Barnsynen som ska prägla vårt arbete är att barn är kompetenta.

Att vår kunskapssyn är att tillsammans utforska världen omkring oss på ett lustfyllt och nyfiket sätt.

Få lära känna sin kropp och vem jag är, mina känslor, empati och leka med kamrater.

Att fånga barnens lärande via pedagogisk dokumentation och att inspirera, visa på tekniker, hur man söker nya kunskaper och involvera alla i ett eller flera tema arbeten.