Policy för sociala medier & fotografering

Förskolan Aprikosen

– För pedagoger och föräldrar/anhöriga på
Förskolan Aprikosen AB.

Idag lever vi i en värld där vi kommunicerar med varandra på olika sätt.

Vi vill därför be er tänka på att inte publicera bilder tagna i förskolan t.ex. på Facebook eller dylikt.

Förskolan lyder under ”den strängaste sekretessen” och vi får aldrig dela med oss av bilder på barnen utan föräldrarnas medgivande, utanför förskolan, i något sammanhang.

Det kan finnas barn och familj med ”skyddad identitet” och familjer som rent allmänt inte vill att deras barn ska synas på detta sätt.

Vi ber Er alla vänligt men bestämt, att aldrig ”skicka vidare” bilder där det finns andra barn med än era egna.

Vi lyder alla under GDPR där medgivande måste finnas för publicering.

Det gäller alltså inte bara barnen utan även vuxna som finns på fotografierna.

Tack! Hälsningar, Personalen