Förskolan Aprikosen AB Målbild

FÖRSKOLAN APRIKOSEN AB MÅLBILD

I undervisningen vill vi att varje barn i vår förskola får möjlighet att: utveckla, erfarenheter, kunskaper, färdigheter, förmågor.

Vi arbetar kontinuerligt med uppföljning, utvärdering och utveckling tillsammans med pedagoger, barn och familjer

inom områdena:
……….nyfikenhet, lust och mod att fortsätta lära.