Systematiskt kvalitets arbete

SYSTEMATISKT KVALITETS ARBETE

För att säkerställa kvaliteten i verksamheten har vi vårt systematiska kvalitetsarbete.

Vi är anslutna till FOKUS FÖRSKOLA*

*Det är ett verktyg för förskolan med syfte att inspirera kring förskolans uppdrag och underlätta förskolans systematiska kvalitetsarbete* (citat fokus förskola)

Förskolans kärnprocess

  • – Insamling av fakta för att bilda ett nuläge.
  • – Vardagliga dokumenationer (bilder, anteckningar, observationer,veckobrev, dokumentation av varje barns lärande)
  • – Reflektioner med barnen utifrån dokumentationen. (Hur dokumentationen fokuseras?) skrivas ner.
  • – Pedagogisk dokumentation (att dokumentationen används för gemensam meningsskapande i kollektiv reflektion)
  • – Samlande, kontinuerlig uppföljning med beslut om förbättringar i verksamheten. (möjligen med enhetlig perspektiv utifrån mål och kriterier) 2ggr/termin
  • – Särskilda utvärderingar vid behov (fsk chefens beslut)
  • – Samtal/intervjuer med vårdnadshavare, dokumenteras (alltid + och -)
  • – Samtal med barnen runt deras lärande.