Vår miljö

Vi arbetar medvetet

För att skapa en bättre miljö kort och långsiktigt stödjer vi arbetet med att ta bort kemikalier i barnens innemiljö. Vi inhandlar material och möbler som är svanen märkta eller ekologiska och utfasningen av gamla textilier fortgår.

Kemikalier som används är godkända för barn som i våra tvålprodukter samt tvätt och diskmedel.

Vi planerar den pedagogiska verksamheten så att vi ska minimera bullrets negativa påverkan med att dämpa belysningen, dela in i grupper, att ha låga bord, isolerande och ljuddämpande material i möbler, mjuka förvaringslådor och mjuka tysta leksaker.

Vi har tvåldispenser och pappersmatare på alla avdelningar för att minimera smitta och även specifika rutiner vid skötborden samt hygienrutiner vid vila.