En dag hos oss…

EN DAG HOS OSS …. PÅ FÖRSKOLAN APRIKOSEN AB

06.30

öppnar vi på avdelning Saltkråkan som är vår öppningsavdelning.

07.30

går alla till sin respektive avdelningar.

08.00

serveras frukosten.

Sedan startar vi vårt avdelningsarbete. Vi har utrymme för skapande i färg, lera. konstruktion och lek med kamrater, rörelse,musik,sång och dans, sagor och drama, natur och teknik. Vi har ett Reggio Emilia inspirerat arbetssätt där vi pedagoger i vår inspirerande miljö ger det forskande barnet möjligheter och tid till frågor, tankar, teorier, och lösningar i undervisningen. På så sätt får barnen tillsammans med sina kamrater utveckla sina egna förmågor och sitt eget lärande där tryggheten finns i oss pedagoger. Vissa dagar går vi från gården och då går vi 09.15.

11.00

serveras lunchen.

11.45

vilar de yngre barnen/ barnen fortsätter sina aktiviteter på avdelningar.

14.00-14.30

serveras mellanmålet

16.30

samlas de barn som är kvar, på Saltkråkan som är stängningsavdelningen.

17.30

stänger förskolan.

Enligt Stockholm stads riktlinjer ska en förskola erbjuda öppettider i förhållande till föräldrarnas behov inom ramtiden 06.30-18.30 alla helgfria vardagar förutom julafton, midsommarafton och nyårsafton.