REGGIO EMILIA

Vår verksamhets idé och vision:
Vi har ett Reggio Emilia inspirerat
arbetssätt där vi talar om de tre pedagogerna

Barnet; det kompetenta barnet som vill, kan och duger.

Pedagogen; Att genom undervisning ge möjligheter och inte färdiga svar.

Miljön; i vår inspirerande inne och ute miljö finns många möjligheter för egna lekar, skapande, lärande, reflektion och utforskande, samtidigt som det är en trygg tillvaro.

Förskolan Aprikosen i Hässelby

På förskolan Aprikosen har alla barn tillgång till IKT, musik i många former, instrument av varierande slag, färg och skapande för många olika material, sagor, dramalek, teater, litteratur och rörelse.

Vi är ute mycket och har många aktiviteter som är lika, både ute som inne, en del beroende på årstid.

Vi har den tanken att vår närmiljö är rik på mångfald och försöker utnyttja den så långt det går i första hand.

I vår närhet har vi en fin skog, många ängar, idrottsanläggningar, kultur och serviceinrättningar. Att få ta del av många kamrater och att vara med i det sociala samspelet.

Ipaden (IKT=information och kommunikations teknik) är ett komplement till de material som vi redan erbjuder i förskolan, att få utforska och upptäcka med elektronisk teknik. Vi använder också surfplattan som ett reflektionsverktyg i vår dagliga verksamhet.

Vi är anslutna till FOKUS FÖRSKOLA*
*Det är ett verktyg för förskolan med syfte att inspirera kring förskolans uppdrag och underlätta förskolans systematiska kvalitetsarbete* (citat fokus förskola)